DISCLAIMER

De gebruiker van deze website verklaart zich akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Tenzij anders vermeld, mag alle informatie van deze website vrij geraadpleegd worden. Alle gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor private en informatieve doeleinden. Commercieel gebruik van gegevens op deze site is niet geoorloofd zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van ‘De Sportvrienden Overijse vzw’.

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze site gedeeltelijk of geheel, op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren.

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens op deze website komen uitsluitend toe aan ‘De Sportvrienden Overijse vzw’.

‘De Sportvrienden Overijse vzw’ zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen, alsook wel voor de eventuele schade, die uit het gebruik van de op de website vermelde gegevens zou kunnen voortvloeien.

Geen enkele verwijzing of vermelding naar en van informatie, producten of diensten op ander webpagina’s, kan worden beschouwd als een aanbeveling vanwege ‘De Sportvrienden Overijse vzw’. ‘De Sportvrienden Overijse vzw’ kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud op andere webpagina’s waarnaar wordt verwezen.